• Egyéb

    Nekem térkép e táj!

    Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepelegy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton,s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyona házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom.Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály,annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát,de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát,az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket,míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg,erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat,a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat, Radnóti Miklós, Nem tudhatom versével indítom útjára az oldalam. Térképész és térinformatikus vagyok. Érző ember és nem mesterséges intelligencia, vagy automatizált gép. Ezért a munkámban, műveimben megjelenik…

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.